Helge Rustad Skogsdrift As

Anlegg

Maskiner:

Volvo EC  210     Beltegraver 26 tonn, rototillt med allt utstyr. 
Volvo EW 160     Hjulgraver 16 tonn rototillt me alt utstyr.
Scania 142 m     Dumperkasse,till massetransport.
MF 6290 150Hk  Traktor til veivedlikehold, som snøbrøyting ,skraping av veier.

Vi tar på oss alt innen anleggsvirksomhet og veibygging.