Helge Rustad Skogsdrift As

Skogsmaskiner/Jord

John Deer  1070 D 754   Agregat,til  tynnings/sluttavvirkning.
John Deer  1110 D         Lassbærer,for tynning og sluttavvirkning.
Valmet       911/360       Till Sluttavvirkning./Tynning.
Valmet       860              Lassbærer till sluttavvirkning/tynning

Vi tar på oss alle typer hogstoppdrag og kjøp og salg av tømmer.

   

Jord/skog

Driver Jord og skogbruk på generasjonseiendommen med ca 200 da dyrket mark samt 100 da leiejord. Produserer korn og gress på eiendommen. Vi har Ammekuproduksjon i tillegg.
Har ca 12000 da skog i Åmot og Storelvdal kommuner.